Redirectionare pe paginile web

Mai jos am postat trei modalitati de a redirectiona un client de pe o pagina pe alta cu ajutorul limbajului de programare PHP, Apache sau JavaScript.PHP - unde LINK este site-ul sau pagina unde redirectionamheader('Location: LINK');HTTP / Apache - unde TIMP este timpul in secunde cand dupa incarcarea paginii se face redicrectionarea si LINK este site-ul sau pagina unde redirectionam<meta http-equiv="refresh" content="TIMP; URL=LINK"/>JavaScript - unde LINK este [...]